1. Laborszenario Montageprozess

2. Follow-Me-Modus für autonome mobile Roboter